Večje, dolgotrajne obremenitve stopala pri določenih športih lahko povzročijo, da nekatere kosti v stopalu že po manjši obremenitvi počijo. To se kaže s točkasto bolečino pod palcem ali z nespecifično bolečino v srednjem delu stopala.

Simptomi in znaki

Bolečina, ki je prisotna ob vsaki obremenitvi stopala. Na začetku je lahko tako intenzivna, da poškodovani na nogo ne more stopiti.

Simptomi/znaki: bolečine v srednjem delu stopala ali pod palcem.

Vzroki

Zaradi dolgotrajnih, intenzivnih obremenitev stopala telo ne zmore v zadostni meri obnavljati in krepiti kosti. Posledično se kost oslabi in poči.

Vzroki: kronična preobremenitev stopala.

Diagnoza

Ob pregledu ugotovimo, da stopalo boli na tipičnem mestu za stres zlom. Diagnozo potrdimo na rentgenskem posnetku ali na magnetno resonančni preiskavi.

Diagnoza: anamneza, klinični pregled, rentgensko slikanje in magnetna resonanca

Konservativna terapija

Poškodovanemu namestimo mavec ali posebno opornico za stopalo za najmanj 6 tednov. Po 6 tednih ocenimo proces celjenja. V primeru, da celjenje še ni končano, a so znaki pregradnje kosti prisotni, je predvidenih še nekaj tednov razbremenjevanja. Če znakov celjenja ni, razmislimo o operativnem posegu.

Konservativna terapija: razbremenjevanje in fizikalna terapija z namenom stimulacije celjenja kosti.

Kirurško zdravljenje

Stopalnice, ki so podvržene stres zlomu se praviloma zmeraj ob pravilnem razbremenjevanju zacelijo spontano, zato operacija ni potrebna. Drugače je pri stres zlomu drobnih koščic pod palcem imenovanih seizmoidalne kosti. Največkrat se spontano ne zacelijo, zato se dokaj zgodaj odločimo za fiksacijo zloma z drobnim vijakom ali za odstranitev odlomka kosti. Z odstranitvijo enega od odlomkov seizmoidalne kosti namreč preprečimo draženje, ki ob obeh odlomkih nastaja.

Nadaljna rehabilitacija

Po operativnem posegu noga boli še vsaj 3 mesece. Po 4 tednih razbremenjevanja, sledi fizikalna terapija in razgibavanje palca.